Английско-български технически речник

Речник с превод на технически термини (използвани в уеб) на български. Някои от преводите имат и (кратко) пояснение. В самия превод може да се споменават други термини, но те са под формата на линкове, които сочат към превода им. Ако те не са преведени то ще бъдат, но за момента е нямало време за тях.

Има спор дали въобще термините трябва да се превеждат . В случай обаче, че някой още изучава технологиите, то ученето е много по-лесно, когато термините могат да се асоциират с нещо на роден език вместо да са само звуци от съкращението на английски или по-лошо: буквален превод.

Речника ще се разраства с времето и вашите коментари ако разбира се има такива. Ако ли не то аз притежавам интернет и сивите мишки. Всички сиви мишки.

Web (WWW)

Уеб е Интернет от фразата “Влез в интернет и го виж”. Фактически обаче уеб не е същото като интернет.

Интернет е съвкупност от всички компютри, които са свързани помежду си (с кабел или безжично). Уеб е сбор от документите налични на тези свързани компютри, и то само документите, които Вие можете да достигнете.

За да достигнете документите в уеб Вие ползвате уеб браузър, като директно въвеждате адреса на документа или клик-вате на линк сочещ към него. Някои от тези документи имат уеб маркировка. Тези документи се наричат уеб страници.

Забележка: Достижим документ не е еднакво по значение с достъпен документ. Всеки документ, който има адрес е достижим (можете да го достигнете), но не всеки документ можете да видите/свалите. Някой документи са платени или изискват име и парола – ако не искате да платите или не знаете паролата, то нямате достъп до тях.

Уеб страница

Документ в уеб, който има уеб маркировка.

Браузърите могат да разчетат маркировката и с помощта на CSS да ви покажат красива страничка. Ако на страничката става нещо друго освен четене и кликане на линкове, то значи към нея има прикачени JavaScript и може би Flash.

HTML (markup)

Маркировка / Уеб маркировка

Както някои маркират откъси от книги с маркер, за да отбележат важността на избрания текст, така с HTML езика се маркират части от съдържанието, за да бъдат разбрани от компютърните програми (в уеба най-често това са браузъри и интернет търсачки). Могат да се маркират като заглавие, параграф, изображение, видео, съкращение, участък от страницата, ключови думи за страницата, описание на страницата, изтрито съдържание от страницата, линк , поле за текст и други.

Този набор (заглавие, параграф, изображение…) е различен при различните типове маркировка. Както пътната маркировка се различава с няколко знака от държава до държава, така и маркировките в уеб (HTML 4.01, XHTML1, HTML5, MathML, SVG…) се различават по елементи.

Browser (Web browser/Internet browser)

Програма която се занимава да оформи нечие искане/заявка за уеб страница или файл, така че да бъде разбрано от компютъра и след това да достави отговора от искането. Предимно това искане е Ваше и то е да видите странички във Facebook, но може искането да е и от компютър.

Компютри или компютърни програми (като интернет търсачките) могат да ползват браузър, за да стигнат до дадена страница , но разбира се не както Вие: пред монитор, с мишка и клавиатура. Компютрите могат да разберат/обработят само текста или с огромни усилия изображенията (преобладаващите цветове или подредбата на форми в изображенията).

Te (компютрите) от видео и музика не разбират. Не могат да го групират в категории, нито да се поучат от него. Точно заради това им тяхно малко мозъче е нужно някой да пише уеб маркировка - за да могат да разберат кое какво е. Ако пишете маркировка Вие предимно служите на компютрите – хората могат “дори” текстът да е в картинка да го разберат.

В случай, че човек, хубав с гъсти вежди, като Вас, а не компютър, ползва браузър то браузърът трябва да поддържа/разбира и от уеб маркировкаCSSJavaScript та и Flash за да може да ви показва видео и по-цветно, по-раздвижено съдържание.

Tag (HTML tag)

Елемент от маркировката или просто елемент ако става дума за HTML.

Всеки елемент отговаря на тип маркировка. Ако искате да маркирате съдържанието като параграф то елементът за това е “p“, а в нужда от поле за текст – “textarea” .

URI

Единно Име за Разпознаване. Като Единен Граждански Номер (ЕГН) но не само за хора. Както ЕГН може безпогрешно да разграничи един от 10 Ивановци, така URI може да разграничи 1 нещо от всичко останало. Няма нужда това нещо да е реално, всичко може да има Единно Име за Разпознаване.

Мога създадем URI за падащата мазилка от отсрещната сграда:

mazilka/blagoevgrad/2700/natonisgradata!otreshta-obache::roneshta-se;/ei-sega-pada

Това вече ще е уникалното име на тази мазилка. Ако някой иска да си кръсти мазилката, моля да не ползва същото Единно Име за Разпознаване (URI).

Както виждате за формирането на URI  може да се да се ползват цифри, букви и други символи. Когато има много подобни неща, на които трябва да се даде URI се създава етикет/правила за формирането. При положениe че целия свят иска да си кръсти мазилките, то е нужен някакъв ред.

Да речем всички URI на мазилки ще започват с mazilka:// , независимо от държавата където се намират. След това може да ограничим и позволените символи на единствено букви, числа, тирета и наклонени надясно черти. За да е валидно Единното Име за Разпознаване на мазилката отсреща ще трябва да го променя на:

mazilka://blagoеvgrad/2700/natonisgradata/otsreshta-obache/roneshta-se/ei-sega-pada

Някои може да забележат прилика с формирането на друг тип URI: типа уеб адреси.

URL (“Интернет адрес” / Web URL / Web URI)

Адрес на документ в уеб.

URL е линк от фразата “Дай ми линка”. Фактически обаче линк е различно нещо.

Всякп URL започва с http:// (ако липсва – се подразбира). Следва домейн име или IP адрес, a след него вече всякаква последователност от позволените символи (глифове) за формирането на URL. Стандартно наклонената черта е разделител на директории(папки), но може да бъде и просто символ без специално значение.

http://www.stafidi.com/cherni - Не се знае дали "cherni" е директория<span class="optional">(папка)</span> или просто дума в URL.

?” (въпросителна) обаче винаги дава старт на редица от променливи.

http://www.stafidi.com/cherni?kilo=23 - Със сигурност имаме променлива "kilo", която е със стойност 23.
ЗабележкаEmail адресите не са Интернет адреси. Не можете да ги наберете в Браузър и да влезете в пощата си, но наистина би било хубаво ако може.

Част от съдържанието маркирано така, че да сочи към уеб страница или файл. Стандартно за браузъра е, че когато клик-нете на линка, то съдържанието, което виждате ще се смени с това което линкът сочи. Линк не е същото като уеб адрес, въпреки че можете чуете “Дай ми линка”.

Това е значението на линк, когато става дума за уеб маркировка. Когато обаче сферата е по-обща, то линк може да значи и друго. Оттук и хиперлинк – официалното название на описаният горе линк.

CSS

Сбор от правила определящи как да изглежда един елемент. Или по-детайлно: Сбор от унаследяващи се списъци с правила за визуалното/графичното представяне/оформление на елементите в уеб маркировката. Тъй, длъжко ли Ви се струва? А буквалният превод: “Списък от стилове в каскада”. Общо взето CSS ви дава възможност да промените вида (цветове, ширина, шрифт…) на един елемент.

За да може да се разбере по-лесно унаследяването и списъците – мислете за водопади. Или за язовири. И двете са прекрасни, водни неща. Най-важното е, че образуват каскади – вливат се един в друг.

Да поработим над този пример за (частична) уеб маркировка:

<body>
    Ода за сините чорапи.
    <div>
        <p>
            Вижте <a href="http://www.sinidini.com">сините чорапи</а> и не поглеждайте към сивите.
        </p>
        <div>
            <p>
                Сините чорапи не миришат.
            </p>
        </div>
    </div>
</body>

Виждаме че елементите от маркировката могат да се вместят един в друг. Образно те създават каскада.

Да се върнем на водопадите отново. Ако от най-горният водопад изсипете цистерна червена боя, то и водата в най-долният ще стане червена. Така действат и правилата определящи как изглежда един елемент. Ако укажем чрез CSS, че цвета на текста в най-горният елемент (<body>) е  червен, то текстът във всички негови поделементи също ще стане червен.

Правилата как изглежда текстът се предават на всеки тип под-елемент. Други правила (като ширина и отстояния) се предават само указаните елементи – не на поделементите им. Ако укажете например, че <div> елементите в <body> имат “200px” ширина, но не укажете, кои точно от тях, то всичките ще имат тази ширина. Дори и <div> елементи, които са във други <div> елементи.

Оттук и “каскадният” или унаследяващ се ефект на правилата, който е заложен в името.

Flash

 

JavaScript

 

Java

 

Server (Сървър)

 

Сайт (Интернет сайт, Internet site)

 

Interface ( GUI / Графичен потребителски интерфейс)

 

FrontEnd (Фронтенд)

 

Request (Рикуест)

 

Порт

 

File (Файл / уеб актив)

Документ.

Документите могат да бъдат от следните видове (формат):

  • Текст
  • Изображение (картинка/снимка)
  • Видео
  • Музика / Звук
  • всякакъв друг вид, който можете да намерите на компютър от сорта на архив, таблица, презентация и т.н.
Забележка: “File a request” е израз на английски означаващ “Подавам иск” и няма общо с компютърните термини “файл” и “request”.

Domain (Домейн)

 

Click (Клик)

 

Wireless (Уайърлес, Wifi)

 

Email

Електронна поща. “Дай си пощата” или “Дай си email-a” е предимно искане за адреса на вашата електронна поща. Всеки може да регистрира всякакъв email адрес стига да не е зает. Дори и да не се казвам Кирил няма проблем да регистрирам [email protected], стига да е свободно.

Услуги като abv.bg, gmail.com, hotmail.com не са вашият email. Те са интернет сайтове, които единствено ви дават възможност да регистрирате адрес ползвайки техният домейн и след това да имате достъп до получените и изпратените писма.

Можете и да закупите ваш домейн (например kudemiezegeto.com) и да регистрирате безброй email адреса на него. Тоест може да имате редица от типа: [email protected].

Кореспонденцията по email е официален документ и може да се ползва в съда, ако разбира се може да докажете, че email адресът е ваш. Ако домейнът е закупен от вас (и имате доказателство за това) или ако сте предоставили email адреса във документ, за чието попълване сте удостоверили самоличността си, то логично е да е ваш. Във всеки друг случай ще е трудно да докажете, че не е на Румен от вход Г.

Debug

Процес от разработката на проекти, в който се проверява за грешки и ако се намерят такива се търси причината за тях. След това се премахват.

A-sync

 

AJAX

 

Over (hover / rollover / mouse over – mouse out)

 

Callback

Обратно повикване.

Функция която се извиква, когато дадено действие завърши.

Handler (event handler)

Алгоритъм отговарящ какво ще се случи при дадено събитие. Функция отговорник.

Event Propagation

 

Event Bubbling

 

Event delegation

 

Курсор (mouse cursor, blinking cursor, mouse pointer)

 

Breakpoint (debug breakpoint)

 

Framework

Съвкупност от код, алгоритми написани, за да ускорят работата за определена задача, а след това времето нужно за промени и поддръжката на продукта.

Plugin

Приставка.

Нещо, което добавя нова функционалност, както приставките за прахосмукачките само че за програми или библиотеки за разработка.

Namespace

Зона в която дадено име е уникално.

Разделянето на имената или URI по зони гарантира уникалността на името. В случая с URI, зоната по стандарт се добавя като представка.

Зоните са като кварталите в градовете. Кварталите гарантират, че няма повтарящи се имена на улици. Ако нямаше квартали, то в големите градове ще има поне 10 повтарящи се имена на улици, които не могат да се разграничат.

Drag’n'Drop

Придърпване.

Ура за представките! Ура! Ура! Ура!

Documentation (howto)

Наръчник за употреба (howto) или разработка (documentation).

not documented” може да се преведе като неспоменато в документацията

Dependancy

Emulate (emulation)

Пресъздавам.

Inheritance (Class inheritance)

Унаследяване на методите и свойствата от даден клас при създаването на друг.

Encapsulation

Изолиране (капсулиране) на методи или свойства от даден клас така че при унаследяването му от друг, тези методи и свойства да не се предават.

Secondary

Спомагателен.

Не толкова технически термин, но се среща често при такава тематика.

Implementation

Реализация.

Getter

 

Setter

 

Widget

 

Form (html form)

 

Serialization

 

Selection

 

Scroll (mousewheel)

 

Scrollbar

 

Latency (Network latency)

 

Hosting

 

Tooltip

Посказка.

Участък с информация от уеб страницата, който се показва само като потребителя изяви интерес към определен елемент от страницата.

Interaction (интеракция)

Две или повече системи (обекта), които реагират спрямо действията на останалите. Нелош е и буквалният превод: взаимодействие.

Интерактивен може да бъде наречен и сайт. Интерактивен е сайтът, който не само предоставя информация на потребителя, но и по някакъв начин реагира на неговите действия.

Без дори 1 коментар следи коментарите

ти може да дадеш или

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code lang="" line="" inline="" escaped="" first_line="" wrap=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre lang="" line="" inline="" escaped="" first_line="" wrap="">